Dickinson Podiatry Services

225 West H Street,
Iron Mountain, MI 49801

(906) 776-5940

(888) 633-5940

Monday – Thursday 7:15 a.m. – 4:30 p.m.